W związku z uruchomieniem usługi Google Search ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Jak Google używa danych z witryn, które korzystają z ich usług    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Fundacja Miejsce im. Andrzeja Pilicha Fundacja Miejsce im. Andrzeja Pilicha


Fundacja Miejsce im. Andrzeja Pilicha

Lucyna Terlecka


Z ogromnym żalem informujemy,
że 30 grudnia 2021 roku w wieku 91 lat odeszła od nas
Lucyna Terlecka z d. Basaj
długoletnia mieszkanka Komorowa, Człowiek niezwykle dobry, ciepły, życzliwy i zasłużony dla naszej lokalnej społeczności.
Przez długie lata współredagowała Magazyn Parafialny. Była członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów - KOMOROWIANIE.
Członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika "Miejsce".

**********


Śp. Lucyna Terlecka urodziła się 18 stycznia 1930 r. we wsi Holendry.
W latach II wojny światowej podzieliła los tysięcy dzieci Zamojszczyzny wypędzanych przez Niemców z rodzinnych domów w ramach realizacji hitlerowskiego Generalnego Planu Wschodniego. Po wojnie ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i podjęła pracę we wrocławskiej mutacji Tygodnika Katolickiego. Tam poznała swego przyszłego męża – Władysława Lecha Terleckiego – wybitnego pisarza, scenarzystę i publicystę. W 1955 r. młodzi zawarli związek małżeński. W 1959 roku Władysław Terlecki otrzymał angaż w Warszawie. Wtedy rodzina osiada w Komorowie. W roku 1963 Lucyna Terlecka rozpoczęła pracę
w Wydawnictwie Spółdzielczym, w którym na stanowisku redaktora merytorycznego pracowała do roku 1990. Jej ogromna wiedza i niewątpliwa erudycja w wielu dziedzinach nauk humanistycznych stanowiła cenny kapitał zespołu redagującego kwartalnik „Miejsce” oraz przy wydawaniu innych, licznych publikacji Towarzystwa KOMOROWIANIE. Lucyna Terlecka była matką dwójki dzieci: Barbary (dziennikarki radia BBC w Londynie) i Tomasza, który poza zdolnościami plastycznymi i ukończeniem Warszawskiej ASP, był pasjonatem naszej lokalnej historii wpisanej w dzieje narodu polskiego, autorem dwóch książek monograficznych o Komorowie.

Pogrzeb Lucyny Terleckiej odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 r.
(tj. w środę), o godz. 10.00. Rozpocznie go msza święta odprawiona
w kaplicy na Wojskowych Powązkach w Warszawie.
Po niej nastąpi złożenie urny z prochami w rodzinnym grobowcu.

Już dziś zapraszamy znajomych i przyjaciół Zmarłej
dnia 21 lutego 2022 r. (tj. w poniedziałek) o godz. 18.00 do kościoła
w Komorowie na mszę św., w czasie której będziemy modlić się
o spokój duszy śp. Lucyny Terleckiej
O Fundacji Miejsce

Aktem Notarialnym z 28 października 2016 roku małżonkowie Lidia i Andrzej Pilichowie powołali do życia Fundację Miejsce i, jak czytamy w § 3 tego dokumentu, jej celem stała się działalność wspomagająca rozwój lokalnych wspólnot i społeczności podwarszawskich miast-ogrodów oraz upowszechnianie ich tradycji nie tylko w Polsce, ale także za granicą.


Zadania Fundacji to m.in.:

 • Działanie na rzecz odbudowy i rozwoju świadomości obywatelskiej i podmiotowości grup lokalnych oraz idei samorządności.
 • Zbieranie informacji i pamiątek materialnych z miejsca zamieszkania fundatorów, tj. z Komorowa, ale także z Podkowy Leśnej i Milanówka oraz miejscowości o podobnym charakterze.
 • Odkrywanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach wybitnych osób, które miały wpływ na rozwój i piękno podwarszawskich miast-ogrodów.
 • Aktywny udział w debacie publicznej związanej z prawidłowym rozwojem społecznym, kulturalnym i ekonomicznym.
 • Uświadamianie znaczenia miast-ogrodów, jako części wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy.
 • Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami oraz instytucjami Unii Europejskiej na rzecz zachowania historycznych, unikalnych układów urbanistycznych, zieleni i zabudowy, obszarów chronionego krajobrazu, w tym chronionych stref urbanistycznych oraz pomników i rezerwatów przyrody wraz z otulinami.
 • Wspieranie rozwoju polskiej myśli urbanistycznej oraz promowanie młodych, utalentowanych urbanistów, projektantów przestrzeni, artystów i projektantów zieleni.
 • Krzewienie postaw otwartości na postrzeganie piękna przyrody i jej ochrony.
 • Promowanie polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.

Fundacja Miejsce działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. (Dz. U. 2016, poz. 40, t.j.) oraz Statutu Fundacji. Jej fundusz założycielski stanowiło dziesięć prac malarskich (pasteli) przedstawiających Komorów - autorstwa Andrzeja Pilicha - oraz dwa tysiące złotych w gotówce. Fundację wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego 14 lutego 2017 r. (WA.XIV NS-REJ.KRS/50681/16/629/REGON).


Zarząd:

 • Lidia Maria Kulczyńska-Pilich - prezes
 • Marcin Tomasz Pilich - wiceprezes
 • Mateusz Józef Pilich - sekretarz

Organ nadzoru - Rada Fundacji:

 • Dorota Izabela Dziekiewicz-Pilich
 • Anna Lucyna Kadłubowska-Pilich

Przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów został:

 • Andrzej Pilich, który zmarł 8 października 2017 roku

Dnia 30 czerwca 2019 roku na mocy Uchwały nr 7/2019 Zgromadzenie Fundatorów dokonało rozszerzenia nazwy Fundacji Miejsce nadając jej im. Andrzeja Pilicha.Copyright 2020 ©   Strona jest własnością Fundacji Miejsce im. Andrzeja Pilicha.
Projekt / wykonanie Majka. Wszystkie prawa zastrzeżone.