W związku z uruchomieniem usługi Google Search ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.


Jak Google używa danych z witryn, które korzystają z ich usług    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
Fundacja Miejsce im. Andrzeja Pilicha Fundacja Miejsce im. Andrzeja Pilicha


Fundacja Miejsce im. Andrzeja Pilicha


Naszej Serdecznej Przyjaciółce
Annie Błaszczyk
składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci Jej Mamy
Śp.
Leokadii Nosek

1931–2023
**********
Uroczystości pogrzebowe zmarłej dnia 28 listopada br. Leokadii
odbyły się dnia 4 grudnia 2023 roku w kościele p.w. Świętej Agnieszki w Lublinie.
Jej doczesne szczątki złożono do grobu zabytkowego cmentarza na Kalinowszczyźnie.

Łączymy się w bólu i modlitwie
Przyjaciele z Parafii Narodzenia NMP w Komorowie
wraz z jej proboszczem
ks. prałatem Andrzejem PerdzyńskimLucyna Terlecka


Z ogromnym żalem informujemy,
że 30 grudnia 2021 roku w wieku 91 lat odeszła od nas
Lucyna Terlecka z d. Basaj
długoletnia mieszkanka Komorowa, Człowiek niezwykle dobry, ciepły, życzliwy i zasłużony dla naszej lokalnej społeczności.
Przez długie lata współredagowała Magazyn Parafialny. Była członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów - KOMOROWIANIE.
Członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika "Miejsce".

**********


Śp. Lucyna Terlecka urodziła się 18 stycznia 1930 r. we wsi Holendry.
W latach II wojny światowej podzieliła los tysięcy dzieci Zamojszczyzny wypędzanych przez Niemców z rodzinnych domów w ramach realizacji hitlerowskiego Generalnego Planu Wschodniego. Po wojnie ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i podjęła pracę we wrocławskiej mutacji Tygodnika Katolickiego. Tam poznała swego przyszłego męża – Władysława Lecha Terleckiego – wybitnego pisarza, scenarzystę i publicystę. W 1955 r. młodzi zawarli związek małżeński. W 1959 roku Władysław Terlecki otrzymał angaż w Warszawie. Wtedy rodzina osiada w Komorowie. W roku 1963 Lucyna Terlecka rozpoczęła pracę
w Wydawnictwie Spółdzielczym, w którym na stanowisku redaktora merytorycznego pracowała do roku 1990. Jej ogromna wiedza i niewątpliwa erudycja w wielu dziedzinach nauk humanistycznych stanowiła cenny kapitał zespołu redagującego kwartalnik „Miejsce” oraz przy wydawaniu innych, licznych publikacji Towarzystwa KOMOROWIANIE. Lucyna Terlecka była matką dwójki dzieci: Barbary (dziennikarki radia BBC w Londynie) i Tomasza, który poza zdolnościami plastycznymi i ukończeniem Warszawskiej ASP, był pasjonatem naszej lokalnej historii wpisanej w dzieje narodu polskiego, autorem dwóch książek monograficznych o Komorowie.

Pogrzeb Lucyny Terleckiej odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 r.
(tj. w środę), o godz. 10.00. Rozpocznie go msza święta odprawiona
w kaplicy na Wojskowych Powązkach w Warszawie.
Po niej nastąpi złożenie urny z prochami w rodzinnym grobowcu.

Już dziś zapraszamy znajomych i przyjaciół Zmarłej
dnia 21 lutego 2022 r. (tj. w poniedziałek) o godz. 18.00 do kościoła
w Komorowie na mszę św., w czasie której będziemy modlić się
o spokój duszy śp. Lucyny Terleckiej
O Fundacji Miejsce

Aktem Notarialnym z 28 października 2016 roku małżonkowie Lidia i Andrzej Pilichowie powołali do życia Fundację Miejsce i, jak czytamy w § 3 tego dokumentu, jej celem stała się działalność wspomagająca rozwój lokalnych wspólnot i społeczności podwarszawskich miast-ogrodów oraz upowszechnianie ich tradycji nie tylko w Polsce, ale także za granicą.


Zadania Fundacji to m.in.:

 • Działanie na rzecz odbudowy i rozwoju świadomości obywatelskiej i podmiotowości grup lokalnych oraz idei samorządności.
 • Zbieranie informacji i pamiątek materialnych z miejsca zamieszkania fundatorów, tj. z Komorowa, ale także z Podkowy Leśnej i Milanówka oraz miejscowości o podobnym charakterze.
 • Odkrywanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach wybitnych osób, które miały wpływ na rozwój i piękno podwarszawskich miast-ogrodów.
 • Aktywny udział w debacie publicznej związanej z prawidłowym rozwojem społecznym, kulturalnym i ekonomicznym.
 • Uświadamianie znaczenia miast-ogrodów, jako części wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy.
 • Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami oraz instytucjami Unii Europejskiej na rzecz zachowania historycznych, unikalnych układów urbanistycznych, zieleni i zabudowy, obszarów chronionego krajobrazu, w tym chronionych stref urbanistycznych oraz pomników i rezerwatów przyrody wraz z otulinami.
 • Wspieranie rozwoju polskiej myśli urbanistycznej oraz promowanie młodych, utalentowanych urbanistów, projektantów przestrzeni, artystów i projektantów zieleni.
 • Krzewienie postaw otwartości na postrzeganie piękna przyrody i jej ochrony.
 • Promowanie polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.

Fundacja Miejsce działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r. (Dz. U. 2016, poz. 40, t.j.) oraz Statutu Fundacji. Jej fundusz założycielski stanowiło dziesięć prac malarskich (pasteli) przedstawiających Komorów - autorstwa Andrzeja Pilicha - oraz dwa tysiące złotych w gotówce. Fundację wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego 14 lutego 2017 r. (WA.XIV NS-REJ.KRS/50681/16/629/REGON).


Zarząd:

 • Lidia Maria Kulczyńska-Pilich - prezes
 • Marcin Tomasz Pilich - wiceprezes
 • Mateusz Józef Pilich - sekretarz

Organ nadzoru - Rada Fundacji:

 • Dorota Izabela Dziekiewicz-Pilich
 • Anna Lucyna Kadłubowska-Pilich

Przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów został:

 • Andrzej Pilich, który zmarł 8 października 2017 roku

Dnia 30 czerwca 2019 roku na mocy Uchwały nr 7/2019 Zgromadzenie Fundatorów dokonało rozszerzenia nazwy Fundacji Miejsce nadając jej im. Andrzeja Pilicha.Copyright 2020 ©   Strona jest własnością Fundacji Miejsce im. Andrzeja Pilicha.
Projekt / wykonanie Majka. Wszystkie prawa zastrzeżone.